Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: "Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. I.Szpunara w Gdyni"

Numer umowy KB/694/UI/90-W/2020
Data podpisania 06.11.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pn.: "Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. I.Szpunara"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: RedRoad Biuro Projektów
Bartosz Waczyński
ul. Świętokrzyska 51 lok. 4
80-180 Gdańsk
Wartość zamówienia: 738,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-88-89
E-mail: kinga.jankowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 227

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 06.11.2020
Data udostępnienia informacji: 06.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2020 12:25 Dodanie informacji Kinga Jankowska