Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powst. Śląskiego nr 29 i Powst. Wielkopolskiego nr 14"

Numer umowy KB/380/UI/51-W/2020
Data podpisania 24.06.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego nr 29 i Powstania Wielkopolskiego nr 14"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Poldukt Projekt Krzysztof Linke
81-555 Gdynia, ul. Małopolska 14
Wartość zamówienia: 2 460,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-88-89
E-mail: kinga.jankowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 227

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 24.06.2020
Data udostępnienia informacji: 24.06.2020