Zakup serwera

Numer umowy SK/526/SI/20-W/2020
Data podpisania 10.04.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup serwera
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: SunNet Sp. z o.o., ul. Krośniąt 119, 80-177 Gdańsk
Wartość zamówienia: 61 992,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 20.04.2020
Data udostępnienia informacji: 20.04.2020