Zakup rocznej licencji pakietu Only Office

Numer umowy SK/2692/SI/169-W/2020
Data podpisania 11.12.2020
Przedmiot zamówienia: Pakiet Only Office jest wykorzystywany w ramach chmury, udostępnionej pracownikom UM, do pracy grupowej przy edycji i udostępnianiu dokumentów ,  arkuszy i formularzy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: networkers.pl Sp. z o.o.
os. Centrum B7, 31-927 Kraków
Wartość zamówienia: 19372,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 11.12.2020
Data udostępnienia informacji: 21.12.2020