Zakup licencji oprogramowania ManageEngine

Numer umowy SK/2969/SI/190-w/2020
Data podpisania 29.12.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup licencji oprogramowania ManageEngine
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MWT Solutions Spółka Akcyjna
Wartość zamówienia: 103927.62 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 29.12.2020
Data udostępnienia informacji: 20.01.2021