Zakup licencji MS Office

Numer umowy SK/2732/SI/172-W/2020
Data podpisania 09.12.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa 40 licencji MS Office 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk
Wartość zamówienia: 38 130,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 09.12.2020
Data udostępnienia informacji: 09.12.2020