Usługi serwisowe systemu ADAS

Numer umowy SK/523/SI/19-W/2020
Data podpisania 11.03.2020
Przedmiot zamówienia: Usługi serwisowe Systemu w zakresie następujących modułów:
- Admin
- Majątek Trwały
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Tensoft Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Wartość zamówienia: 12 708,36 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 09.04.2020
Data udostępnienia informacji: 09.04.2020