Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu

Numer umowy SK/822/SI/23-W/2020
Data podpisania 03.06.2020
Przedmiot zamówienia: Łącze dostępowe do sieci Internet dla UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Wartość zamówienia: 16 236,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 04.06.2020
Data udostępnienia informacji: 04.06.2020