Usługa dostępu do serwisu Lex Administracja

Numer umowy SK/1635/SI/130-W/2020
Data podpisania 04.08.2020
Przedmiot zamówienia: Usługa dostępu do serwisu Lex Administracja
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wolters Kluwer sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Wartość zamówienia: 31 486,03 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 31.08.2020
Data udostępnienia informacji: 31.08.2020