Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania

Numer umowy SK/3096/SI/197-W/2019
Data podpisania 09.01.2020
Przedmiot zamówienia: Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania o nazwie iArkusz, Finanse, Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Wartość zamówienia: 71 577,51 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020
Data udostępnienia informacji: 29.01.2020