System Informatyczny w postaci platformy informacyjno-płatniczej

Numer umowy SK/2505/SI/158-W/2020
Data podpisania 30.12.2020
Przedmiot zamówienia: Udzielenie licencji, wdrożenie i nadzór autorski Systemu Informatycznego w postaci platformy informacyjno-płatniczej dla klientów Urzędu Miasta Gdyni wraz ze szkoleniem wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie użytkowania i administracji wdrożonego systemu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice
Wartość zamówienia: 121 401,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020