Świadczenie usług zaufania

Numer umowy SK/24/SI/3-W/2020
Data podpisania 29.01.2020
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zaufania polegających na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów, dostawie elementów urządzeń do składania podpisu elektronicznego, wydawaniu elektronicznych znaczników czasu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm.W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
Wartość zamówienia: do 30 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 28.01.2020
Data udostępnienia informacji: 06.02.2020