Licencje na oprogramowanie antywirusowe

Numer umowy SK/2087/SI/139-W/2020
Data podpisania 15.09.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa 58 licencji na usługę rocznej aktualizacji oprogramowania antywirusowego G Data AntiVirus eksploatowanego przez jednostki oświatowe w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Sprint S.A., ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk
Wartość zamówienia: 14 033,07 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020
Data udostępnienia informacji: 30.09.2020