Komputery do obsługi systemu Pojazd i Kierowca

Numer umowy SK/1980/SI/136-W/2020
Data podpisania 25.08.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup zestawów komputerowych do obsługi systemu Pojazd i Kierowca wraz z instalacją i konfiguracją stanowisk
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
Wartość zamówienia: 25 147,35 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 31.08.2020
Data udostępnienia informacji: 31.08.2020