Eksploatacja i serwis Systemu do Zarządzania Odpadami Wielkogabarytowymi

Numer umowy SK/119/SI/7-W/2020
Data podpisania 30.01.2020
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług związanych z eksploatacją i serwisem Systemu do Zarządzania Odpadami Wielkogabarytowymi
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: ITMORE Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 6A/4, 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia: 53 775 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 30.01.2020
Data udostępnienia informacji: 14.02.2020