Dzierżawa łączy transmisji danych

Numer umowy SK/2232/SI/143-W/2020
Data podpisania 14.10.2020
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łączy transmisji danych dla placówek oświatowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Multimedia Polska Biznes SA
Wartość zamówienia: 6.642,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 23.10.2020
Data udostępnienia informacji: 23.10.2020