Dzierżawa łącza SIP Trunk na potrzeby centrali VoIP

Numer umowy SK/2681/SI/168-W/2020
Data podpisania 22.12.2020
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza SIP Trunk na potrzeby centrali VoIP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Wartość zamówienia: 7 900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 08.01.2021
Data udostępnienia informacji: 08.01.2021