Dzierżawa łącza

Numer umowy SK/2372/SI/150-W/2020
Data podpisania 03.11.2020
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa włókna światłowodowego pomiędzy lokalizacjami: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 a ul. Świętojańską 30 ( Infobox)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Multimedia Polska Biznes S.A., ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa
Wartość zamówienia: 2 952,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 09.11.2020
Data udostępnienia informacji: 09.11.2020