Dostępu do systemu OGNIVO wraz z certyfikatami.

Numer umowy SK/843/SI/26-W/2020
Data podpisania 16.05.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup rocznego dostępu do systemu OGNIVO wraz z certyfikatami dla pracowników Referatu Egzekucji.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm.W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
Wartość zamówienia: 4 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 18.06.2020
Data udostępnienia informacji: 18.06.2020