Dostawa trzech licencji procesorowych Oracle

Numer umowy SK/2891/SI/186-W/2020
Data podpisania 11.12.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa trzech licencji procesorowych Oracle Database Standard Edition 2 Application Specific Full Use
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Geomatyka-Kraków s.c., ul. Mała Góra 30, 30-864 Kraków
Wartość zamówienia: 122 462,27 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 29.12.2020
Data udostępnienia informacji: 29.12.2020