Dostawa sprzętu

Numer umowy SK/2518/SI/159-W/2020
Data podpisania 23.11.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 10 a, 46-300 Olesno
Wartość zamówienia: 121 548,02 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020
Data udostępnienia informacji: 07.12.2020