Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2377/SI/153-W/2020
Data podpisania 10.12.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa serwerów, przełączników i macierzy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Koma Nord sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
Gdynia
Wartość zamówienia: 973126,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 10.12.2020
Data udostępnienia informacji: 16.12.2020