Dostawa przełaczników wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem zarządzającym

Numer umowy SK/2621/SI/166-W/2020
Data podpisania 27.11.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa przełaczników wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem zarządzającym
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Sprint SA
Wartość zamówienia: 294241,01 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 27.11.2020
Data udostępnienia informacji: 02.12.2020