Dostawa oprogramowania symulującego pracę dyżurnego ruchu dla Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni.

Numer umowy KB/76/OE/RSZ//2020
Data podpisania 29.12.2020
Przedmiot zamówienia: Licencjonowane oprogramowanie symulujące pracę dyżurnego ruchu – 17 szt
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Koma Nord sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
Gdynia
Wartość zamówienia: 24987,45 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 29.12.2020
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020