Dostawa oprogramowania

Numer umowy SK/516/SI/17-W/2020
Data podpisania 12.03.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania SDL TradosStudio 2019 Professional Single User
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: LSP Software sp. z o.o., ul. Zdrojowa 3B, 71-481 Szczecin
Wartość zamówienia: 21 033,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.03.2020
Data udostępnienia informacji: 19.03.2020