Dostawa monitorów

Numer umowy SK//SI/157-W/2020
Data podpisania 08.12.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa monitorów
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. WOŁCZYNSKA  37,   60-003  Poznań
Wartość zamówienia: 120129,18 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2020
Data udostępnienia informacji: 16.12.2020