Dostawa materiałów do wykonania sieci elektrycznej i okablowania strukturalnego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2937/SI/189-W/2020
Data podpisania 23.12.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów do wykonania sieci elektrycznej i okablowania strukturalnego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Farem sp. z o.o., ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
Wartość zamówienia: 54 453,24 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020