Dostawa licencji systemu Statlook

Numer umowy SK/758/SI/22-W/2020
Data podpisania 27.05.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji systemu Statlook
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Media-Press.TV S.A., ul. Szymanowskiego 1/15, 30-047 Kraków
Wartość zamówienia: 12 686,22 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 03.06.2020
Data udostępnienia informacji: 03.06.2020