Dostawa licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnej

Numer umowy SK/2551/SI/180-W/2019
Data podpisania 12.03.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
Wartość zamówienia: 136 302, 45 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 27.03.2020
Data udostępnienia informacji: 27.03.2020