Aktualizacja oprogramowania do obliczeń geodezyjnych C-Geo.

Numer umowy SK/893/SI/28-W/2020
Data podpisania 29.05.2020
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja oprogramowania do obliczeń geodezyjnych C-Geo.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Softline Plus Jerzy Biegalski, ul. Słoneczna 4, 55-080 Gniechowice
Wartość zamówienia: 2 656,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 03.06.2020
Data udostępnienia informacji: 03.06.2020