Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni w latach 2021/2022 - część 2 południowa

Numer umowy SK/2922/PN/462-W/2020
Data podpisania 31.12.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni w latach 2021/2022 część 2 - południowa
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych Jan Brzóska, Andrzej Drzazga s.c.
Wartość zamówienia: 354 500,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021