Umowa na przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy KB/27/OE/TP/2020
Data podpisania 08.05.2020
Przedmiot zamówienia:

Umowa na przeprowadzenie warsztatów tematycznych pn. „Jak zapewnić dziecku sukces w szkole” dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: A&M Firma eventowo-szkoleniowa Małgorzata Robaczek
ul. Armii Krajowej 68
82-200 Malbork
Wartość zamówienia: 4 644,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 15.05.2020
Data udostępnienia informacji: 15.05.2020