Umowa na przeprowadzenie szkolenia ABC - Ekonomii, czyli piwersze kroki w świecie finansów

Numer umowy KB/780/OE/70-W/2020
Data podpisania 08.12.2020
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenie szkolenia ABC - Ekonomii, czyli piwersze kroki w świecie finansów
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Fundacja Czepczyński Family Foundation
Wigury 20
64-400 Międzychodzie
Wartość zamówienia: 113 652,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 30.12.2020
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020