Umowa na przeprowadzenie kursu : Kuchnia vegańska

Numer umowy KB/33/OE/RSZ/2020
Data podpisania 26.05.2020
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenie kursu Kuchnia vegańska w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Zamawiający:

gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Wykonawca: INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
ul. Chełmińska 106A/36
86-300 Grudziądz
Wartość zamówienia: 9 200,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 02.06.2020
Data udostępnienia informacji: 02.06.2020