Umowa na przeprowadzenie kursów Oprogramowanie wykorzystywane do komputerowego wspomagania projektowania (profil mechaniczny i elektryczny)

Numer umowy KB/64/OE/RSZ/2020
Data podpisania 16.11.2020
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenie kursów Oprogramowanie wykorzystywane do komputerowego wspomagania projektowania (profil mechaniczny i elektryczny) w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: PROCAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-122), ul. Kartuska 215
Wartość zamówienia: 18 500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 27.11.2020
Data udostępnienia informacji: 27.11.2020