Umowa na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców (opiekunów prawnych)

Numer umowy KB/20/OE/TP/2020
Data podpisania 13.03.2020
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie spacjalistycznych potrzeb dzieci
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: INNOVASPAL Ośrodek Profesjoalizacji Kadr Sp. z o. o.
Aleja Krakowska 137
02-180 Warszawa
Wartość zamówienia: 18275,70
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 03.04.2020
Data udostępnienia informacji: 03.04.2020