Przygotowanie i organizacja telekonferncji w dniu 29.10.2020 r. w ramach projektu "Gdyńscy zawodowcy..."

Numer umowy KB/678/OE/66-W/2020
Data podpisania 28.10.2020
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa i udostępnienie narzędzi informatycznych przez Wykonawcę w celu realizacji przez Zamawiającego telekonferencji, która odbędzie się w dniu 29 października w ramach projektu „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości
i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grupa Manta Sp. z o. o.
Wartość zamówienia: 9.673,95 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2020
Data udostępnienia informacji: 28.10.2020