przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych (fizyka)

Numer umowy KB/331/OE/33-W/2020
Data podpisania 01.06.2020
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - Gdynia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Artur Kolincio
Wartość zamówienia: 27.200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 01.06.2020
Data udostępnienia informacji: 01.06.2020