przeprowadzenie cyklu zajęć (kompetencje społeczne) w ramach projektu "Zdolni z Pomorza-Gdynia"

Numer umowy KB/98/OE/13-W/2020
Data podpisania 17.02.2020
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z kompetencji społecznych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza-Gdynia" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Anna Czernihowska-Tymoszyk
Wartość zamówienia: 16.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.02.2020
Data udostępnienia informacji: 17.02.2020