Opieka nad uczniami w czasie wycieczek w ramach projektu "Zdolni z Pomorza Gdynia"

Numer umowy KB/18/OE/2-W/2020
Data podpisania 07.01.2020
Przedmiot zamówienia: Opieka nad uczniami w czasie wycieczek zorganizowanych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grzegorz Urgacz
Wartość zamówienia: 3.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.01.2020
Data udostępnienia informacji: 07.01.2020