ocena projektów kwalifikacyjnych i przeprowadzenie testu uzdolnień kierunkowych - "Zdolni z Pomorza Gdynia"

Numer umowy KB/540/OE/52-W/2020
Data podpisania 03.09.2020
Przedmiot zamówienia: Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Gdynia”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do oceny projektów kwalifikacyjnych i przeprowadzenia testów uzdolnień kierunkowych uczniów skierowanych przez Zleceniodawcę.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grzegorz Urgacz
Wartość zamówienia: 1.300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 03.09.2020
Data udostępnienia informacji: 03.09.2020