obsługa prawna w zakresie postępowan przetargowych w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego..."

Numer umowy SK/214/OE/4-W/2020
Data podpisania 12.02.2020
Przedmiot zamówienia: Obsługa prawna w zakresie postępowań przetargowych prowadzonych przez Wydział Edukacji w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Radosław Micewicz-Kłoda, radca prawny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Micewicz-Kłoda, Gdańsk (80-377), ul. Bora Komorowskiego 86A/2
Wartość zamówienia: 27500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.02.2020
Data udostępnienia informacji: 13.02.2020