Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, cz. 1

Numer umowy KB/49/OE/RSZ/2020
Data podpisania 17.07.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawę specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
w ramach projektu, pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, cz. 1
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS" spółka jawna Z. Bielecki z siedzibą w Kwidzynie
(82-500), ul. Staszica 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302841
Wartość zamówienia: 153.772,14 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 17.07.2020
Data udostępnienia informacji: 17.07.2020