Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1- cz. 1

Numer umowy KB/3/OE/CKZIU1/2019
Data podpisania 13.01.2020
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem Umowy jest dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w zakresie części zamówienia nr 1.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54,  NIP 586 231 23 26
Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą we Wrocławiu (50-520), ul. Gajowa nr 53 lok. 16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172237, NIP 8992402029, REGON 932382247
Wartość zamówienia: 99.858,78 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.01.2020
Data udostępnienia informacji: 16.01.2020