Dostawa laptopów na potrzeby uczniów i nauczycieli cz. 1 (14 sztuk)

Numer umowy KB/39/OE/RSZ/2020
Data podpisania 05.06.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa laptopów na potrzeby uczniów i nauczycieli w związku z pandemią Covid 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PRO-PC Przemysław Cabaj, ul. Leśna 38, 05-074 Hipolitów
Wartość zamówienia: 23.212,28
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.06.2020
Data udostępnienia informacji: 05.06.2020