dostawa laptopów na potrzeby uczniów i nauczycieli - 75 szt.

Numer umowy KB/372/OE/40-W/2020
Data podpisania 25.06.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa laptopów na potrzeby uczniów i nauczycieli w zwiazku z dofinansowaniem z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bechtle Direct Polska Sp. z o. o., ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
Wartość zamówienia: 160.976,25 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2020
Data udostępnienia informacji: 25.06.2020