dostawa 100 sztuk komputerów przenośnych

Numer umowy SK/797/OE/27-W/2020
Data podpisania 14.04.2020
Przedmiot zamówienia: Dostawa 100 sztuk laptopów na potrzeby uczniów i nauczycieli z gdyńskich placówek oświatowych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: X-KOM Sp. z o. o. ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa
Wartość zamówienia: 246.900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.04.2020
Data udostępnienia informacji: 14.04.2020