budowa trzech placów zabaw w Gdyni w ramach projektu "Gdyńskie turbo przedszkolaki..." cz. 2

Numer umowy KB/72/OE/TP/2020
Data podpisania 03.11.2020
Przedmiot zamówienia: Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę placu zabaw w Gdyni  w ramach projektu „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w zakresie części zamówienia nr 2.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MAGIC GARDEN  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Pakości (88-170), przy ul. Wyszyńskiego 60a.
Wartość zamówienia: 57.302,01 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2020
Data udostępnienia informacji: 03.11.2020