Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 78 mln zł.

Numer umowy KB.271.3.2020
Data podpisania 22.12.2020
Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 78 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciagnietych zobowiązań.
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni
al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Bankowe Konsorcjum Kredytowe składające sie z:
PKO BP S.A. z siedziba w Warszawie
ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach
BGK z siedziba w Warszawie
Wartość zamówienia: 15.266.331,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Helbin
Nr telefonu: 58 668-82-88
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu, Urząd Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia pokój 130

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Edyta Ilczuk
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Ilczuk
Data wytworzenia informacji: 22.12.2020
Data udostępnienia informacji: 22.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2020 14:49 Aktualizacja treści Edyta Ilczuk
22.12.2020 14:48 Aktualizacja treści Edyta Ilczuk