Usunięcie drzewa roznącego w pasie drogowym drogi publicznej.

Numer umowy SK/355/MB/3-W/2020
Data podpisania 17.02.2020
Przedmiot zamówienia: Usunięcie 1 szt drzewa z gatunku klon jawor rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej  ul. Komandorskiej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Krzysztof Podmokły GRREN NORD, Gdynia ul. Muchowskiego 7
Wartość zamówienia: 1512 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 18.02.2020
Data udostępnienia informacji: 18.02.2020